Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrudexe rc itation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea com modo consequat. Duis aute irure.

Padaczka alkoholowa - objawy i pierwsza pomoc

Padaczka alkoholowa jest chorobą neurologiczną, jednym z poważnych powikłań przewlekłego zatrucia alkoholem. Ma podobne objawy z klasyczną postacią, objawiającą się niespójną mową, nieuzasadnioną agresją, omamami, zespołem konwulsyjnym i zaburzeniami świadomości.

Przyczyny pojawienia się padaczki alkoholowej

Proces wywołują produkty rozpadu etanolu – toksyny i wolne rodniki. Związek między napadami a zatruciem alkoholem jest złożony, padaczka często łączy się z innymi powikłaniami przewlekłego zatrucia, a także występuje na tle różnych stanów patologicznych. Przyczyny padaczki alkoholowej są różne, ale głównym czynnikiem jest toksyczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Termin „padaczka alkoholowa” jest używany w definicji kilku stanów patologicznych. Napady padaczkowe są rozpatrywane w różnych kategoriach diagnostycznych.

Najczęściej diagnozowany jest zespół dotykający pacjentów z przewlekłym alkoholizmem, czyli padaczka alkoholowa. Objawy cechują się nawracającymi drgawkami, którym towarzyszą zaburzenia psychiczne i somatyczne, halucynacje i złudzenia. Czasami u osób, które nie cierpią na uzależnienie od alkoholu, mogą pojawić się reakcje padaczkowe. Z reguły po kacu objawy ustępują.

Sama padaczka alkoholowa jest spowodowana długotrwałym, używaniem napojów alkoholowych. Ataki występują na tle zespołu odstawienia, bardzo często przeradzają się w psychozę. Według statystyk medycznych osoby ze skłonnością do napadów padaczkowych są podatne na zaburzenia psychiczne i depresję. Napady często powodują urazy, które pojawiają się po nagłym upadku i uderzeniu w twarde powierzchnie lub przedmioty.

U osób z przewlekłym zespołem alkoholowym największe ryzyko napadów padaczkowych występuje nie w okresie aktywnego używania, ale w szczytowym momencie „odstawienia” – w ciągu jednego do dwóch dni po odstawieniu lub zmniejszeniu dawki alkoholu. Objawy padaczki alkoholowej są zróżnicowane i zależą od lokalizacji i rozległości uszkodzenia komórek mózgowych. Zwiastunem ataku są niepokój i drażliwość. Skóra staje się niebieskawa, podczas ataku pacjent upada, odrzuca głowę do tyłu. Występuje silne zaciskanie szczęk, upośledzona czynność oddechowa, mimowolne oddawanie kału i moczu.

Wśród charakterystycznych objawów wyróżnia się krótkotrwałą utratę orientacji i świadomości, zaburzone funkcje poznawcze. Napady niedrgawkowe mają charakter nawracający, towarzyszą jej epizody dysforii, napady (skurcze mięśni szkieletowych), automatyzmy motoryczne. Nagłym skurczom poszczególnych grup mięśni towarzyszy krótkotrwała utrata przytomności, objawy psychosensoryczne i psychomotoryczne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia napadu padaczkowego wzrasta wraz ze wzrostem spożycia alkoholu. W większości przypadków przy przewlekłym zatruciu w okresie po ataku obserwuje się zespół psychopatologiczny z halucynacjami, urojeniami, zaburzeniami świadomości.

Padaczka alkoholowa

Konsekwencje padaczki alkoholowej

Padaczka alkoholowa jest niebezpiecznym symptomem, wskazującym na daleko idące procesy niszczenia komórek mózgowych i rozwój chorób współistniejących. Czy padaczka uszkadza mózg? Stan konwulsyjny powoduje seryjne napady padaczkowe, które mogą wywołać obrzęk mózgu, zatrzymanie akcji serca i oddechu. W przypadku braku terapii i dalszego picia choroba postępuje, a odstępy między atakami się zmniejszają. Największym zagrożeniem jest ryzyko śmierci, jakie niesie ze sobą padaczka alkoholowa. Jak ratować osobę w trakcie ataku?

Podczas napadów drgawkowych pacjentowi należy pomóc. Konieczne jest podparcie i ułożenie osoby, aby nie doznała poważnych obrażeń podczas upadku. Zaleca się odpiąć odzież wierzchnią, poluzować pasek i odwrócić głowę na bok, co zapobiegnie uduszeniu się wymiocinami. Po ataku pacjent jest osłabiony, w niektórych przypadkach może wystąpić dezorientacja i niespójna mowa. Po odpoczynku musisz odwiedzić neuropatologa.